Bildirimler

Hizmetlerimiz


 

Arsa-Arazi, Bina, İş Merkezi-Turistik Tesisler, Alışveriş Merkezleri, Fabrika ve Diğer üretim tesisleri,          Depolama alanları, Liman v.b. her türlü taşınmaz malın değerinin tespitinde,

 Alım-satım işlemlerinde,

 Yabancı kaynak kullandırmada,

 Teminatların değer tespitinde,

 Alacakların takas yolu ile azaltılmasında,

 En iyi ve en yüksek analiz ihtiyacında,

 Varlıkların yeniden değerlendirilmesinde,

 Birleşmelerde,

 Devralmalarda,

 Borçların yeniden yapılandırılmasında,

 Proje değeri fizibilitelerinde,

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının varlık hareketlerinde değerlemeler yaparak raporlar hazırlar.
 

Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedelini tespit ederek ekspertiz ve değerlendirme raporunu hazırlar.
 

Gayrimenkule dayalı projelerin inşaata başlayabilmesi için gerekli belgelerin tam ve doğru olduğunun tespiti konusunda rapor hazırlar. Özelleştirilmesi düşünülen taşınmazlarda; Şirketlerin hukuki durumlarını inceler ve tüm bu verilerin ışığında asgari satış değerini tespit eden kuruluşlara gayrimenkul değerleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verir. Kat karşılığı yaptırılması düşünülen projelerde hak sahiplerine, değer tespitini yaparak rapor hazırlar. Değerleme raporlarının gizlilik esasıyla arşivlenmesini ve belli sürelerde güncellenmesini sağlar.

 

 

 

Referanslarımız

Referanslarımız hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

E-bülten


©2015 - Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri
TTR BİLİŞİM