Bildirimler

Şirketimiz

 

Gayrimenkul Değerleme ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Temmuz 2007’ de kurulan Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. çalışmalarında kullandığı bilgi birikiminin temelini, 2003 yılında kurulmuş olan Ulusal Gayrimenkul Değerleme ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.’ nin deneyimleri oluşturmaktadır. Şirketimiz deneyimli ortakları, bilgili ve dinamik personeli ile değerleme ilkelerine sadık kalarak bankalar, gayrimenkul yatırım ortakları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile şahıslara yönelik hizmet sunmaktadır.

 


Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII No:35 Sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, 28.01.2009 tarihi itibariyle gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Listesine alınmıştır. 

  

Şirketimize 15.09.2011 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ un 4380 Nolu kurul kararı ile ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci maddesine istinaden bankalara Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiştir.


 

 


Şirketimiz ve SPK lisanslı Personelimizin tamamı değerleme uzmanları birliği (TDUB) üyesidir.

 

 

Ekibimiz

 

SPK Lisans Belgesi’ne sahip değerleme uzmanlarımızın tümü uzun süredir değerleme sektöründe hizmet vermiştir. Sektörün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak güçte mimarlık, mühendislik ve finans alanlarında uzman, birbiri ile güven ve uyum içinde; işin gereği ve programına uygun iş paylaşımı ve koordineyi sağlayarak süratli, isabetli ve yüksek nitelikli sonuçlar alabilen ve her geçen gün genişleyen teknik kadroya sahiptir.

 

 

İlkelerimiz


Dürüstlük
Gizlilik
Tarafsızlık
Bağımsızlık
Değerleme standartlarına bağlılık
Yetkinlik
Mesleki özen ve titizliktir.

Referanslarımız

Referanslarımız hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

E-bülten


©2015 - Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri
TTR BİLİŞİM